ဝါရင့်အနုပညာသရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးမေတ္တာ ယနေ့ ကွယ်လွန်

 

 

ဝါရင့်အနုပညာ သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ကွယ်လွန်”ဝါရင့်လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ဩဂုတ်၂ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်

 

 

 

 

 

ဝါရင့်အနုပညာ သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ကွယ်လွန်”ဝါရင့်လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ဩဂုတ်၂ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ယနေ့ ဩဂုတ်၂ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်

 

 

 

 

ဝါရင့်အနုပညာ သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ကွယ်လွန်”ဝါရင့်လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင်ကြီးဦးမေတ္တာ ယနေ့ ဩဂုတ်၂ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်

 

 

 

CRD:36Myanmarmdatenews

mdatenews