ယနေ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်းတို့၏ဖခင်ကြီး ဦးစန်းထွန်း အသက် ၇၆နှစ်ကွယ်လွန်

 

ယနေ့ သရုပ်ဆောင် နေမင်းရဲ့ ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်

သရုပ်ဆောင် နေမင်း၏ဖခင်ကြီး ဦးစန်းထွန်း အသက် ၇၆ နှစ်သည် ယနေ့(သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့)မနက် ၁၀:၄၂ မိနစ်က ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု သိရှိရပါတယ်။

 

ယနေ့ သရုပ်ဆောင် နေမင်းရဲ့ ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်

သရုပ်ဆောင် နေမင်း၏ဖခင်ကြီး ဦးစန်းထွန်း အသက် ၇၆ နှစ်သည်

ယနေ့(သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့)မနက် ၁၀:၄၂ မိနစ်က ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု သိရှိရပါတယ်။

 

 

 

 

 

CRD:

mdatenews

mdatenews